• TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TPHCM
  • TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TPHCM
  • TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TPHCM

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TPHCM

  • Thể loại: phức hợp
  •  Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: UBND TP HCM
  •  Tư vấn thiết kế:
-            Thiết kế kiến trúc: OasisConcept & Enia Architectes
-            Thiết kế kết cấu: Egis Apgo
  • Nhiệm vụ thực hiện: Phương án dự thi
  • Qui mô:
-            Diện tích sàn xây dựng: 18.000 m 2
  • Thời gian: 2014
Trung tâm hành chính mới được phát triển trên vị trí trụ sở UBND  cổ kính sẽ là một dự án chứa đọng nhiều yếu tốlịch sử. Hơn là chỉ xây dựng trụ sở mới hoặc tạo ra một tòa nhà đơn lẻ, việc tái phát triển mang đến một cơ hội hiếm có để phản ánh bản sắc của một thành phố mà trong 300 năm qua đã phát triển từ một tiền đồn nhỏ của vùng biên ải thưa thớt dân cư thành một đô thị hiện đại hơn 7 triệu người.
Trung tâm hành chính mới do đó sẽ là một dự án kể về câu chuyện của TP.HCM thông qua sự hòa quyện giữa cái mới và cái cũ, nơi từng bộ phận góp một phần mang lại sự gắn kết và ý nghĩa cho một thực thể thống nhất.
Mục đích là tạo ra một hình ảnh mới cho đô thị, với ý tưởng:
-         Hài hòa với lịch sử
-         Trải nghiệm mới về không gian đô thị
-         Công trình hành chánh đương đại.