08 May 2020
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ PHÚ CƯỜNG HOÀNG GIA DO OASISCONCEPT THIẾT KẾ CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG

Một số hình ảnh từ buổi lễ khởi công:

Khu đô thị lấn biển PHÚ CƯỜNG HOÀNG GIA - hình ảnh do OasisConcept thiết kế:

Nguồn báo:

https://vpubnd.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/121/5267/Khoi-cong-du-an-Khu-do-thi-Phu-Cuong-Hoang-Gia.html

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/7/22683/Khoi-cong-du-an-khu-do-thi-Phu-Cuong-Hoang-Gia.html